phần mềm quản lý

hỗ trợ

Hỗ trợ về CNTT

Nguyễn Lương Vương
Email: nlvuong@ued.udn.vn
Hồ Minh Hoành
Email: hmhoanh@ued.udn.vn

Hỗ trợ về QC-QĐ

Phạm Bốn
Email: pbon@ued.udn.vn


Tư vấn tuyển sinh

Đàm Minh Anh
Email: tuyensinh.dhsp.dhdn@gmail.com


Phản ánh tiêu cực

Võ Văn Minh
Email: vominhdn@ued.udn.vn