07:08 EST Thứ bảy, 20/12/2014

Tôn sư trọng đạo

ĐHSP ĐN trên đường đổi mới

Quy chế - Quy định

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM

Văn bản - biểu mẫu đào tạo

module block content

global block category

Âm vang ĐHSP Đà Nẵng

LIÊN KẾT WEBSITE


-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Trang nhất » Quy chế-Quy định » Các biểu mẫu

Mẫu đơn mượn phòng học

Mẫu đơn mượn phòng học

Mẫu đơn này dành cho SV muốn đăng ký mượn các phòng học do phòng Đào tạo quản lý

DHSP

Đơn xin cấp lại chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Mẫu đơn này dành cho SV đã học Giáo dục quốc phòng, có chứng chỉ nhưng đã bị mất. Nay muốn xin Trung tâm Giáo dục quốc phòng Quân khu 5 cấp lại.

Trường ĐHSP

Mẫu đơn xin học Giáo dục Quốc phòng

Đơn này dành cho SV chưa học Giáo dục Quốc phòng theo kế hoạch vì lý do đột xuất, nay muốn đăng ký học trong trong dịp nghỉ hè với các lớp khác.

Quy định ISO 9001 2008

Biểu mẫu mời thỉnh giảng

Quy trình này thực hiện đối với tất cả giảng viên thỉnh giảng ở các khoa

ĐHSP

Mẫu bảng điểm cá nhân theo từng học kỳ

Mẫu đơn này dành cho sinh viên đang theo học hệ chính quy tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Sinh viên làm bảng điểm cá nhân theo từng học kỳ thực hiện theo các bước sau:

ĐHSP

Đơn đăng ký học chương trình thứ hai

Mẫu đơn này dùng để đăng ký học Chương trình thứ hai, hệ chính quy bậc đại học theo công văn số 325/TB-ĐT ngày 05 tháng 9 năm 2012. Sinh viên đăng ký học chương trình thứ hai thực hiện các bước sau:

Đơn xin đăng ký tín chỉ (dành cho sinh viên khóa TS 2009 đăng ký bằng phiếu)

Đơn xin đăng ký tín chỉ (dành cho sinh viên khóa TS 2009 đăng ký bằng phiếu)

Mẫu đơn này chỉ dành cho SV khoá TS 2009 đang đăng ký tín chỉ bằng phiếu. SV vào đường link trên, sau đó bấm vào nút DOWNLOAD để tải về.

Đơn xin thi bổ sung (dành cho SV đã được cho phép hoãn thi)

Đơn xin thi bổ sung (dành cho SV đã được cho phép hoãn thi)

Chỉ áp dụng cho sinh viên đã được Nhà trường đồng ý cho phép hoãn thi vì lý do đặc biêt. SV vào đường link trên, sau đó bấm vào nút DOWNLOAD để tải về.

.

Đơn xin hoãn thi học kỳ

Sinh viên gặp trường hợp đặc biệt xin hoãn thi học kỳ, SV vào đường link trên, sau đó bấm vào nút DOWNLOAD để tải về.

Đơn xin rút tín chỉ

Đơn xin rút tín chỉ

Sinh viên xin rút tín chỉ, vào đường link trên, sau đó bấm vào nút DOWNLOAD để tải về.

.

Biểu mẫu về đăng ký học cải thiện, học lần 1, học lại

Sinh viên bấm vào đường link trên, sau đó bấm vào nút DOWNLOAD để tải về.

 

Những người lái đò thầm lặng

Nhịp sống trẻ số 3

10 thành tựu nổi bật Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng năm 2012

Nhịp sống trẻ số 2